Hakkımızda

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 4. maddesi uyarınca, Bölgeyi yönetmek ve işletmek üzere 28 Şubat 2019 tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete ile İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs’te yer alan bölgede Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. kurulmuştur. TEKNOPARK İSTE A.Ş.’nin tüzel kişiliği 15 Mayıs 2020 tarih ve 10079 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.