Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Tolga DEPCİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Erol Ayhan TOSYALI
Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Ersin BAHÇECİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Suha Orçun MERT
Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. M. Hakan DEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Yahya Kılıç
Yönetim Kurulu Üyesi