Vizyon

Ülkemizin gelişmişlik seviyesine katkı sağlamak amacıyla yüksek/ileri teknolojiler alanında inovasyon kültürünün gelişmesini teşvik edici, yaratıcılık ve girişimcilik alanında önemli projelerin ekonomiye kazandırılması ve ticarileştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla ortak proje geliştirmek ve firmalar arasında sinerji oluşturmak üzere eşleştirme ve kümeleme çalışmalarıyla sürdürülebilir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi içerisinde, akademik ve endüstriyel girişimciliği destekleyerek, bölgesel ve ulusal düzlemde en yüksek katma değeri yaratmak.